Jak se řekne anglicky? Věda odhaluje tajemství překladu

Jak Se Řekne Anglicky

Biologie: Život v překladu

Věděli jste, že anglické "life" a české "život" sdílejí společný indoevropský kořen? Fascinující, že? A to je jen špička ledovce, pokud jde o propojení jazyka a biologie. Překlad v oblasti biologie není jen o doslovném převodu slov jako "buňka" (cell) nebo "fotosyntéza" (photosynthesis). Jde o přenos komplexních myšlenek, teorií a objevů mezi dvěma jazykovými světy.

Představte si výzvu, které čelí překladatelé, když se snaží najít ekvivalent pro "deoxyribonukleová kyselina" v češtině. Naštěstí máme "DNA"! Ale co když se objeví nový termín, pro který ještě neexistuje český ekvivalent? V takových případech musí překladatelé prokázat hluboké znalosti obou jazyků i biologie samotné. Musí být schopni analyzovat kontext, pochopit význam a najít to nejvhodnější řešení.

A nezapomeňme na důležitost přesnosti! V biologii může i malá chyba v překladu mít dalekosáhlé důsledky. Představte si, jaký zmatek by mohl nastat, kdyby se "mitochondrie" (mitochondria) omylem přeložila jako "mikrotubuly" (microtubules).

Biologie a jazyk se neustále vyvíjejí. Nové objevy si žádají nové termíny a překladatelé hrají klíčovou roli v tom, aby tyto znalosti byly dostupné i v jiných jazycích. Takže až příště narazíte na odborný text o biologii, vzpomeňte si na neviditelnou armádu jazykových expertů, kteří umožňují, aby se tyto fascinující informace šířily do celého světa.

Chemie: Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, zkráceně periodická tabulka, je systematické uspořádání všech známých chemických prvků. Je to jeden z nejvýznamnějších a nejznámějších symbolů chemie. V angličtině se jí říká "periodic table of elements" nebo zkráceně "periodic table".

V periodické tabulce jsou prvky uspořádány podle rostoucího protonového čísla, což je počet protonů v jádře atomu. Prvky jsou seřazeny do řádků, nazývaných periody, a sloupců, nazývaných skupiny. Prvky ve stejné skupině mají podobné chemické vlastnosti, protože mají stejný počet valenčních elektronů, tedy elektronů v nejvzdálenějším elektronovém obalu.

Periodická tabulka je nepostradatelným nástrojem pro chemiky i studenty chemie. Pomáhá jim pochopit vztahy mezi prvky a předvídat jejich vlastnosti a chování. Například prvky v levé části periodické tabulky jsou kovy, zatímco prvky v pravé části jsou nekovy.

Znalost anglického názvu "periodic table" je užitečná pro komunikaci s chemiky z celého světa a pro vyhledávání informací o chemii v angličtině.

Fyzika: Gravitace a další

Všichni víme, že co letí nahoru, musí i spadnout dolů. Ale proč vlastně? Odpovědí je gravitace, síla, která přitahuje všechny objekty s hmotností k sobě. Čím hmotnější objekt, tím silnější gravitační sílu má. To je důvod, proč jablko padá k Zemi a ne naopak! Anglicky se gravitace řekne "gravity".

Gravitace ale není jediná síla, která na nás působí. Existuje také elektromagnetická síla, silná jaderná síla a slabá jaderná síla. Tyto síly jsou zodpovědné za fungování atomů a molekul, ze kterých se skládáme. Elektromagnetická síla se anglicky řekne "electromagnetic force", silná jaderná síla "strong nuclear force" a slabá jaderná síla "weak nuclear force".

Fyzika je fascinující obor, který se snaží pochopit fungování vesmíru od nejmenších částic až po největší galaxie. A ačkoliv se může zdát složitá, základní principy jako gravitace jsou vlastně docela jednoduché.

Astronomie: Hvězdy a planety

Hvězdy, ty třpytivé body na noční obloze, fascinují lidstvo od nepaměti. Anglicky se řekne "star" a jejich krása a tajemství inspirovaly nespočet básní, písní a příběhů. Ale hvězdy nejsou jen krásné na pohled, jsou to obrovské koule žhavého plynu, které produkují světlo a teplo prostřednictvím jaderné fúze, v překladu "nuclear fusion". Naše vlastní hvězda, Slunce, je pro nás zdrojem života, anglicky "Sun" a "source of life".

Planety, na rozdíl od hvězd, vlastní světlo nevyzařují. Jsou to vesmírná tělesa, která obíhají kolem hvězd a odrážejí jejich světlo. Anglický výraz pro planetu je "planet". Naše Země, "Earth" v angličtině, je jednou z osmi planet Sluneční soustavy, "Solar System". Každá planeta má své unikátní vlastnosti a složení. Některé jsou skalnaté jako Země, jiné jsou tvořeny převážně plynem, jako například Jupiter, "Jupiter" v angličtině.

Pozorování hvězd a planet je fascinující koníček i seriózní vědecká disciplína, astronomie, anglicky "astronomy". Pomocí teleskopů, "telescopes", můžeme nahlédnout do hlubin vesmíru a dozvědět se více o těchto fascinujících objektech.

Technologie: Od kola k robotům

People have always sought ways to make their lives easier and more efficient. From the invention of the wheel in ancient human history to the sophisticated robots of today, technology constantly pushes the boundaries of the possible. How do you say "kolo" in English? It's "wheel," of course! And "robot" remains "robot" in English too. But back to the point. Technology plays an increasingly important role in our lives. It affects the way we work, communicate, travel, and spend our free time. The translation into English would be "Technology plays an increasingly important role in our lives." It is fascinating to observe how quickly technology is evolving and what it will bring us in the future.

Medicína: Léčba a zdraví

V dnešní době, kdy je internet na dosah ruky, je snadné zapomenout na to, jak užitečné mohou být slovníky. Ať už se učíte anglicky, nebo jen potřebujete rychle zkontrolovat překlad, online slovníky a překladače jsou neocenitelným nástrojem.

Představte si, že čtete článek o zdraví a narazíte na frázi "preventivní prohlídka". Jak byste řekli "preventivní prohlídka" anglicky? Stačí zadat frázi do online slovníku a během několika sekund se dozvíte, že překlad je "preventive checkup".

Nebo si představte, že se chystáte k lékaři v anglicky mluvící zemi. Potřebujete znát anglický překlad pro "bolest hlavy", "rýma" nebo "léky". Online slovník vám s tím pomůže. Zadáte "bolest hlavy" a získáte překlad "headache". Stejně snadno zjistíte, že "rýma" je "runny nose" a "léky" jsou "medications".

Online slovníky a překladače jsou užitečné nejen pro hledání jednotlivých slov, ale i celých frází. Pokud si nejste jisti, jak přeložit "Mám horečku" do angličtiny, stačí zadat celou větu do online překladače. Získáte překlad "I have a fever" a s jistotou budete moci komunikovat se svým lékařem.

Ať už se učíte anglicky, cestujete do zahraničí, nebo jen potřebujete rychle zkontrolovat překlad, online slovníky a překladače jsou vaším nejlepším přítelem. Jsou rychlé, snadno se používají a poskytují přesné překlady.

Psychologie: Mysl a chování

Psychologie, fascinující obor zkoumající lidskou mysl a chování, nabízí klíč k pochopení našich myšlenek, emocí a jednání. Ať už se zajímáte o to, jak se učíme, jak řešíme problémy nebo jak navazujeme vztahy, psychologie vám poskytne cenné poznatky. V dnešní době globalizace a propojeného světa je znalost anglického jazyka nezbytná i v oblasti psychologie.

"Jak se řekne anglicky...?" je otázka, kterou si psychologové kladou při studiu odborné literatury, účasti na mezinárodních konferencích nebo spolupráci se zahraničními kolegy. Překlad psychologických konceptů a termínů do angličtiny vyžaduje nejen jazykovou zdatnost, ale i hluboké porozumění dané problematice.

Pro ilustraci si představte, že chcete přeložit pojem "kognitivní disonance" do angličtiny. Jednoduchý překlad "cognitive dissonance" je sice správný, ale pro plnohodnotné porozumění je potřeba znát i definici a kontext tohoto pojmu. Kognitivní disonance, v angličtině "cognitive dissonance", popisuje stav psychického nepohodlí, který nastává, když naše myšlenky, přesvědčení nebo jednání jsou v rozporu.

Překlad psychologických textů a odborných článků do angličtiny je komplexní proces, který vyžaduje od překladatele nejen jazykovou preciznost, ale i znalost psychologické terminologie a schopnost srozumitelně a věrně předat sdělení cílovému publiku.

Publikováno: 01. 07. 2024

Kategorie: věda

Autor: Adéla Jarošová

Tagy: jak se řekne anglicky | překlad do angličtiny