alkeny

Alkeny

Alkeny: Klíčová chemická sloučenina vědy

Alkeny jsou organické sloučeniny, které patří do skupiny uhlovodíků. Jsou to dvojně vazebné uhlovodíky, což znamená, že obsahují alespoň jednu dvojnou vazbu mezi atomy uhlíku. Tato dvojná vazba je klíčovým prvkem struktury alkenů a ovlivňuje jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Alkeny se často nacházejí v přírodě,...