analýza

Analýza

Analýza dat: Klíčový proces ve vědeckém zkoumání

Co je analýza dat a proč je důležitá ve vědě? Analýza dat je proces, kterým se zkoumají, interpretují a modelují data s cílem odhalit užitečné informace. Vědci využívají analýzu dat k identifikaci vzorů, trendů a vztahů ve svých datech, což jim pomáhá formulovat hypotézy a potvrzovat či vyvracet své teorie....