astronomický pojem

Albedo

Astronomický pojem albedo: Jak odráží Sluneční soustava světlo?

Co je albedo a jaký je jeho význam ve vědě? Albedo je měřítkem schopnosti povrchu tělesa odrážet světlo. Vyjadřuje poměr mezi dopadajícím a odraženým zářením. V astronomii se albedo používá k určení, jak moc dané těleso odráží sluneční světlo. Tento pojem je klíčový pro studium povrchů planet, měsíců a...