biodiverzita

Biodiverzita

Biodiverzita: Poklad přírody, který stojí za ochranu

Biodiverzita je termín, který se často používá v biologických souvislostech. Označuje rozmanitost života na Zemi a zahrnuje veškeré organismy včetně rostlin, živočichů i mikroorganismů. Toto téma má velký význam pro celou společnost, neboť biodiverzita je základem fungování ekosystémů, které nás obklopují. Je...