biologický termín

Symbioza

Symbioza: Tajemství harmonie ve světě biologie

Symbioza je biologický termín označující vzájemný vztah dvou různých organismů, kdy oba zúčastněné jedinci mají prospěch z tohoto spojení. Tento termín však neplatí pouze pro živé organismy, ale také se dá aplikovat na různé procesy a vztahy mezi lidmi nebo dokonce organizacemi. V tomto článku se budeme zabývat...