chemický proces

Elektrolýza

Elektrolýza: Vědecký pohled na chemický proces s elektrickým proudem

Co je elektrolýza? Elektrolýza je chemický proces, který využívá elektrický proud k rozkladu látek na jednotlivé složky. Tento proces se provádí ve speciálním zařízení nazývaném elektrolytická článku. Elektrolýza je důležitou technikou v chemii a fyzice a má široké uplatnění jak ve vědeckém výzkumu, tak v praxi....