chemikálie

Chemikálie chloroform: Tajemná látka s významným vlivem na vědu

Chloroform, chemicky označovaný jako CHCl3, je organická sloučenina s tajemnou pověstí. Tato bezbarvá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem se stala známou díky svému významnému vlivu na vědu. Chloroform byl objeven v 19. století a od té doby se stal klíčovou látkou ve farmacii, průmyslu a vědeckém výzkumu. Jeho...

Oxid Siřičitý

Oxid siřičitý: Nebezpečná chemikálie s mnoha využitími ve vědě

Oxid siřičitý, také známý jako SO2, je chemická sloučenina, která se často vyskytuje v průmyslových procesech a je také přirozeně produkována vulkanickou aktivitou. Tato látka může být nebezpečná pro zdraví lidí i životní prostředí, protože se může dostat do ovzduší a způsobovat smog, kyselé deště a další...