chloroform

Chloroform

Chemikálie chloroform: Tajemná látka s významným vlivem na vědu

Chloroform, chemicky označovaný jako CHCl3, je organická sloučenina s tajemnou pověstí. Tato bezbarvá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem se stala známou díky svému významnému vlivu na vědu. Chloroform byl objeven v 19. století a od té doby se stal klíčovou látkou ve farmacii, průmyslu a vědeckém výzkumu. Jeho...