entalpie

Entalpie

Entalpie: Tajemství termodynamiky odhaleno

Entalpie je termín, který se používá v oblasti fyziky pro popis množství tepla uvolněného nebo spotřebovaného při chemických a fyzikálních procesech. Tento koncept, zavedený již v 19. století, umožňuje lepší porozumění tepelnému chování různých látek a reakcí. V tomto článku se budeme podrobněji zabývat pojmem...