fyzikální pomůcka

Kyvadlo

Kyvadlo: Tajemství fyzikálního klenotu

Úvod do tématu kyvadla Kyvadlo je fyzikální pomůcka, která se běžně používá při výzkumu pohybu a mechaniky. Jedná se o těleso zavěšené na pevném bodě pomocí vlákna nebo trnu, které se pohybuje sem a tam pod vlivem gravitační síly. Kyvadlo může být jednoduché - jako například koule na provázku - nebo složitější...