fyzikální veličina vyjadřující množství hmoty

Hmotnost

Vesmírná tajemství odhalená: Pohled do hlubin hmotnosti

Hmotnost je jednou z nejdůležitějších fyzikálních veličin, která vyjadřuje množství hmoty tělesa. Tato veličina má velký význam pro řadu oblastí lidské činnosti, od strojírenství a průmyslu po kosmologii a astrofyziku. Bez znalosti hmotnosti by nebylo možné například vypočítat pevnost mostního pilíře, určit...