methan

Methan

Metan: Palivo budoucnosti, nebo ekologická hrozba?

Co je methan? Methan je bezbarvý plyn bez zápachu, který se přirozeně vyskytuje v atmosféře. Je to nejjednodušší uhlovodík, tvořený jedním atomem uhlíku a čtyřmi atomy vodíku (CH4). I když se v atmosféře vyskytuje v menším množství než oxid uhličitý, je methan mnohem silnějším skleníkovým plynem, a proto má...