nuklid

Nuklid

Odhalení tajemství nuklidů: Klíč k pochopení fyzikálního fenoménu

Nuklid je fyzikálním termínem, který označuje jádro atomu s určitým počtem protonů a neutronů. Tento pojem se využívá především v jaderné fyzice a chemii k popisu různých izotopů prvků. Každý nuklid má specifické vlastnosti, jako je stabilita, radioaktivita a energie vazby. V tomto článku se podrobněji podíváme na...