ověření platnosti

Validace

Novinky ve vědě: Důležitost validace v ověřování platnosti

Co je validace a proč je důležitá? Validace je proces, kterým se ověřuje platnost vědeckých poznatků, teorií nebo experimentů. Je důležitá, protože zajišťuje spolehlivost a objektivitu vědeckého výzkumu. Validace umožňuje potvrdit správnost a přesnost získaných dat a zjištění, což je klíčové pro budování...