oxid dusný

Oxid Dusný

Oxid dusný: Základní chemická sloučenina ve světě vědy

Co je oxid dusný? Oxid dusný, chemický vzorec NO2, je jednou z nejdůležitějších sloučenin dusíku. Jedná se o bezbarvý plyn s ostrým zápachem. Oxid dusný je tvořen dvěma atomy kyslíku spojenými s atomem dusíku. Tato sloučenina je velmi reaktivní a v přítomnosti vzdušné vlhkosti se mění na kyselinu dusičnou. Oxid dusný...