paradigma

Paradigma

Paradigma: Klíč k poznání a vědeckému pokroku

Paradigma je filozofické a vědecké pojetí, které se zaměřuje na základní předpoklady, principy a koncepty daného oboru. V mnoha ohledech do jisté míry určuje směr a metody výzkumu, stejně jako přístupy k interpretaci dat. Paradigma má schopnost ovlivňovat to, jak vidíme svět kolem nás a jakým způsobem s ním interagujeme....