proces opotřebení nebo rozkladu povrchu

Eroze

Eroze: Neviditelný boj povrchu Země vědě a přírodě

Co je eroze? Eroze je proces, při kterém dochází k postupnému odnášení půdy nebo hornin z jednoho místa na jiné. Jedná se o přirozený jev, který probíhá vlivem různých faktorů, jako jsou vítr, voda, led a gravitace. Eroze může být viditelná i neviditelná a může se vyskytovat ve velkém měřítku na celých kontinentech...