proces vývoje

Vyvoj

Tajemství vývoje: Co se děje pod povrchem vědy?

Význam pojmu vývoj Pojem "vývoj" je v českém jazyce i v odborné literatuře velmi široký a jeho význam se liší v závislosti na kontextu. Obecně se však dá říci, že vývoj označuje proces postupných změn, které vedou k dosažení určitého cíle nebo k vytvoření něčeho nového. Vývoj je charakteristický svou dynamikou,...