prvek

Dusík

Dusík: Klíčový prvek pro pochopení vesmíru

Dusík je chemický prvek se symbolen N a atomovým číslem 7. Patří mezi nekovy a je jedním z nejdůležitějších prvků ve vesmíru i na Zemi. Je to plyn bez barvy, chuti a zápachu, který tvoří přibližně 78 % objemu atmosféry. Dusík má klíčovou roli v mnoha biologických procesech a je nezbytný pro život všech organismů....