prvky

Elements

Z čeho se skládá svět? Odpověď skrývají prvky!

Co jsou to prvky? Všechno kolem nás, od vzduchu, který dýcháme, až po skály a stromy, se skládá z látek. A tyto látky se skládají z jednodušších stavebních bloků zvaných prvky. Prvek je čistá látka, kterou nelze chemickými metodami rozložit na jednodušší látky. Známe přes 100 různých prvků, z nichž každý má...