rozpad

Rozpad

Tajemství rozpadu: Vědci odhalují skryté síly

Definice rozpadu Rozpad je proces, při kterém se látka rozkládá na menší části nebo složky. Může k němu docházet v důsledku různých faktorů, jako je chemická reakce, fyzikální síla nebo biologický proces. Příkladem chemického rozpadu je rezivění železa, kdy železo reaguje s kyslíkem a vodou za vzniku oxidu...