rtuť

Rtuť

Rtuť: Tajemství a význam chemického prvku pro vědu

Rtuť je chemický prvek s atomovým číslem 80 a chemickým symbolem Hg. Patří mezi těžké kovy a je jediným kovem, který je kapalný při běžných teplotách. Její existence byla známa již ve starověku, ale teprve v 16. století byla objevena jako samostatný prvek. Rtuť má zvláštní vlastnosti, které ji činí zajímavou pro...