rychlost světla

Rychlost Světla

Rychlost světla: Tajemství fyziky odhaleno!

Co je rychlost světla? Rychlost světla je základní fyzikální konstanta, která udává maximální rychlost, kterou se může šířit elektromagnetické záření ve vakuu. Světlo je elektromagnetická vlna, která se skládá z fotonů. Rychlost světla je neuvěřitelně vysoká a činí přibližně 299 792 458 metrů za sekundu. Tato...