rychlost zvuku

Rychlost Zvuku

Rychlost zvuku: Fascinující fyzikální veličina, která ovlivňuje náš svět

Co je rychlost zvuku? Rychlost zvuku je fyzikální veličina, která udává, jak rychle se šíří zvukové vlny v daném prostředí. Je to jedna z nejdůležitějších charakteristik zvuku a ovlivňuje naše vnímání zvuků. Vzduch je nejběžnějším prostředím, ve kterém se měří rychlost zvuku. Vzduchem se šíří rychlostí...