sublimace

Sublimace: Revoluční technologie ovládající vědu

Co je sublimace? Sublimace je fyzikální proces, při kterém se pevná látka přímo mění ve formu plynu bez přechodu do kapalného stavu. Tento jev se vyskytuje při dostatečně nízkém tlaku a teplotě. Při sublimaci dochází k rozpadu molekul na povrchu pevné látky a jejich přechodu do plynné fáze. Tímto způsobem se dosahuje...