tomáš mikolov

Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov: Český vědec, jehož objevy posouvají hranice umělé inteligence

Tomáš Mikolov je jedním z nejvýznamnějších českých vědců na poli umělé inteligence. Jeho práce a objevy se zabývají zejména oblastí strojového učení a přirozeného jazyka. Narodil se v roce 1981 a studoval na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, kde absolvoval bakalářský i magisterský obor v oblasti...