triacylglyceroly

Triacylglyceroly

Triacylglyceroly: Tuky ve vašem těle a jejich úžasná chemie

Co jsou triacylglyceroly? Triacylglyceroly, známé také jako tuky, jsou organické molekuly tvořené glycerolem spojeným s třemi mastnými kyselinami. Tyto látky jsou hlavní formou ukládání energie v lidském těle a slouží jako zásobní forma lipidů. Triacylglyceroly jsou hydrofobní látky, což znamená, že nejsou rozpustné ve...