vzduch

Vzduch

Vzduch: Více než jen prázdnota?

Složení vzduchu Vzduch, který dýcháme, je směsí plynů. Jeho složení se mírně liší v závislosti na nadmořské výšce, zeměpisné poloze a znečištění. Hlavní složky vzduchu, které zůstávají relativně konstantní, jsou dusík a kyslík. Dusík (N2) tvoří přibližně 78 % atmosféry a je nezbytný pro růst rostlin....