ženské jméno

Jitka

Významné ženské jméno Jitka: Původ a historie

Původ a význam jména "Jitka" Jméno "Jitka" má svůj původ v hebrejském jméně "Judita", což znamená "židovka". Toto biblické jméno se postupně proměnilo v českou podobu "Jitka". V českém prostředí je toto jméno vnímáno jako tradiční a oblíbené. Jeho význam je spojen s odvahou, sílou a statečností, což může...