způsob rozmnožování

Partenogeneze

Partenogeneze: Tajemný svět rozmnožování bez partnera

Partenogeneze je biologický proces, při kterém dochází k rozmnožování samiček bez účasti samců. Tento způsob rozmnožování se může vyskytovat u některých druhů organismů, jako jsou například hmyz, ryby nebo plazy. V posledních letech se téma partenogeneze stává stále více zajímavým pro vědce a odbornou veřejnost,...