Záhady synestezie: Kdy se prolínají smysly v mozku

Synestezie

Co je synestezie?

Synestezie je neurologický jev, při kterém dochází k automatickému prolínání smyslů v mozku. Lidé s touto schopností mohou například vidět barvy při poslechu hudby, vnímat pachy při doteku nebo vidět čísla jako barevné. Tento jev není považován za chorobu, ale spíše za variantu normálního fungování mozku. Výskyt synestezie se odhaduje u zhruba 4 % populace a může být dědičná.

Jaké jsou typy synestezie?

Existuje více než 80 různých forem synestezie, přičemž nejčastější je grafém-barvová synestezie, kdy jednotlivé písmena nebo čísla vyvolávají vnímání barev. Dalšími typy jsou například zvukově-barevná synestezie, kde zvuky indukují barvy, či prostorově-časová synestezie, kdy čas a prostor mají konkrétní podoby. Mezi méně obvyklé patří například chuťová synestezie spojující chutě s jinými smysly nebo emocionální synestezie propojující pocity se smyslovými vjemy. Každý jedinec může mít svůj unikátní typ synestezie.

Jak synestezie ovlivňuje vnímání světa?

Synestezie ovlivňuje vnímání světa tím, že propojuje smysly, které běžně nejsou spojeny. Lidé s touto schopností mohou například vidět barvy při poslechu hudby nebo cítit chutě při doteku různých povrchů. Tato spojení mohou vést k bohatšímu a komplexnějšímu vnímání okolního prostředí. Studie ukazují, že synestezici mohou mít lepší paměť a schopnost rozpoznávat vzory a souvislosti mezi různými podněty. Tento fenomén tak může otevřít nové perspektivy na způsob, jakým lidé vnímají svět kolem sebe.

Jak se projevuje synestezie v mozku?

Synestezie se projevuje v mozku prostřednictvím nadměrné propojenosti mezi různými smyslovými oblastmi. V mozku synestetiků dochází k aktivaci více oblastí současně při vnímání podnětů, což vede k neobvyklému prolínání smyslů. Například při vidění písmene může synestetik slyšet zvuk nebo cítit chuť. Studie pomocí funkční magnetické rezonance potvrdily, že u lidí s synestézií dochází k odlišné aktivaci mozkových oblastí ve srovnání s běžnými jedinci. Tento jev naznačuje, že synestezie má neurologický základ a je spojena s odlišnou organizací neuronálních spojení v mozku.

Jaké jsou možnosti léčby synestezie?

Možnosti léčby synestezie jsou omezené, jelikož se jedná o neurologický jev spojený s genetickými a neurologickými faktory. Většina lidí s synestézií se naučí žít s tímto jevem a vnímají ho spíše jako součást své identity než jako problém vyžadující léčbu. Někteří lidé však mohou vyhledat pomoc psychoterapeuta k zvládání emocionálních reakcí spojených se synestézií. Farmakoterapie nebo jiné léky obvykle nejsou doporučovány pro léčbu synestezie, protože není považována za nemoc či poruchu, ale spíše za odlišný způsob vnímání světa.

Jaká je spojitost mezi synestezii a uměním?

Synestezie a umění mají dlouhou spojitost, která sahá až do dějin. Mnoho významných umělců, jako například Wassily Kandinsky nebo Franz Liszt, trpělo synestézií a tato zkušenost se promítala do jejich tvorby. Pro mnoho synestetiků jsou barvy spojeny s hudbou nebo slovy a tato propojenost smyslů může být inspirativní pro tvůrčí proces. Studie naznačují, že synestezie může ovlivnit vnímání estetického zážitku u umění a přispívat k vytváření originálních děl. Umění tak může být pro synestetiky způsobem, jak vyjádřit své jedinečné vnímání světa prostřednictvím barev, zvuků či jiných smyslových podnětů.

Jak může synestezie ovlivnit každodenní život postižených?

Synestezie může mít jak pozitivní, tak negativní dopady na každodenní život postižených jedinců. Na jedné straně mohou lidé s synestézií vnímat svět bohatší a barevnější než ostatní, což může být inspirativní pro uměleckou tvorbu či kreativitu. Na druhé straně však mohou být někteří jedinci přetíženi smyslovými podněty a mít potíže se soustředěním či rozlišováním skutečných informací od synestetických dojmů. Je důležité, aby byli lidé s touto podmínkou dostatečně informováni o svém stavu a aby získali podporu od odborníků, kteří jim pomohou lépe porozumět jejich specifickému vnímání světa.

Publikováno: 01. 03. 2024

Kategorie: věda

Autor: Dagmar Nováková

Tagy: synestezie | psychologie