benzen

Benzen

Benzen: Základní chemická sloučenina a její úžasná vědecká objevy

Co je benzen? Benzen je organická sloučenina, která patří mezi aromatické uhlovodíky. Je to bezbarvá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem. Chemicky se benzen skládá z šesti uhlíkových atomů a šesti vodíkových atomů uspořádaných do kruhu. Jeho chemický vzorec je C6H6. Benzen je velmi stabilní sloučenina a má...