ether

Ether

Vše, co potřebujete vědět o éteru: Chemická sloučenina v ohnisku zájmu vědy

Co je ether a jak vzniká? Ether je chemická sloučenina, která patří mezi organické látky. Jeho základní struktura se skládá z dvou alkylskupin spojených s kyslíkem. Vzniká reakcí alkoholu s kyselinou sírovou za přítomnosti tepla, což vede k odštěpení molekuly vody a vytvoření etheru. Tato syntéza probíhá podobným...