hybnost

Hybnost

Hybnost: Klíčová fyzikální veličina pro pohyb - Vědecký průzkum

Co je hybnost a jak se měří Hybnost je fyzikální veličina, která popisuje pohyb tělesa. Měří se jako součin hmotnosti tělesa a jeho rychlosti. Hybnost se vyjadřuje ve vektorové formě, což znamená, že má jak velikost, tak směr. Pro měření hybnosti se používají speciální přístroje, například hybnostní váhy nebo...