odpor

Odpor

Odpor: Klíčová fyzikální veličina, která ovlivňuje naše každodenní životy

Odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost materiálu brzdit proud elektrického proudu. Funguje jako překážka pro pohyb nábojů a tím ovlivňuje množství proudu, který je schopen protéct daným vodičem. Vzhledem k důležitosti této veličiny pro mnohá technologická zařízení, jako jsou například elektromotory...