tera

Tera

Tera: Nejnovější jednotka pro měření hmotnosti vědecky vysvětlena

Co je tera a jak se používá v měření hmotnosti Tera je jednotka, která se používá v měření hmotnosti. Přesněji řečeno, tera je předpona, která znamená deset na dvanáctou. To znamená, že jedna tera je rovna 10^12. Tato jednotka se často používá ve vědeckých výzkumech a technologii k vyjádření velkých hodnot...